Details voor beoordelende instantie

Home > Documenten > e-MJV Wegwijzer > Werken met het e-MJV > Details voor beoordelende instantie

Details voor beoordelende instantie

Inhoud pagina: Details voor beoordelende instantie

U kunt het verslag per module beoordelen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid het verslag met meerdere mensen te beoordelen (multi-usergebruik), zodat een ieder alleen die modules beoordeelt die voor hem of haar relevant zijn.

Tijdens de beoordeling kunt u gemakkelijk de waarden uit het vorige verslagjaar bekijken via de link Vorig jaar in het formulier van het huidige verslagjaar (of rechtstreeks in het formulier van het voorgaande
verslagjaar).

In het formulier van het huidig verslagjaar geldt:

  • Cijfers die aanzienlijk afwijken van gegevens uit het voorgaande jaar vallen direct op, omdat zij in rood worden weergegeven op het scherm.
  • Stoffen die nieuw zijn ten opzichte van het voorgaande verslagjaar kleuren blauw.
  • Berekende velden zijn geel gekleurd en hebben geen omkadering.
  • Door de database gevulde velden zijn geel en hebben wel een omkadering.

Gedetailleerde informatie over het beoordelen van de gegevens in het e-MJV treft u aan in de helpteksten.

Let op:

  • Als een bedrijf twee beoordelende instanties heeft in het kader van de Waterwet (emissies naar oppervlaktewater), dan wordt in de module Algemene gegevens aangegeven welke beoordelende instantie de beoordeling van de desbetreffende gegevens coördineert. In deze module op het tabblad Beoordelaars is hiervoor het zogenaamde coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders opgenomen. Uiteraard dienen beide beoordelende instanties het oordeel met elkaar af te stemmen.
  • De Waterwet (Wtw) bepaalt dat de beoordeling van lozingen naar een waterzuivering buiten de inrichting in principe bij de beoordelende instantie voor de Wet milieubeheer (Wm) ligt. De Wtw-beoordelende instantie behoudt de mogelijkheid de Wm-beoordelende instantie te adviseren.

MJA

De MJA-rapportage is verdeeld over de module Energie algemeen en de module MJA-monitoring. Voor validatie en advisering van deze twee modules zijn afspraken gemaakt.

Olie- en gaswinning

De milieujaarverslagen die door olie- en gaswinningbedrijven zijn ingediend worden gevalideerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verschillende overheden hebben daarbij een (adviserende) rol. De taakverdeling is als volgt:

  • De beoordeling van de milieujaarverslagen, zowel het beschrijvend deel als het getalsmatig deel, wordt gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Staatstoezicht op de Mijnen verzorgt in het e-MJV als uitvoerend bevoegd gezag de beoordeling van het getalsmatig deel.
  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (RWS Zee en Delta) adviseert over de beoordeling van verschillende modules in het e-MJV.
  • Ook Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de mogelijkheid via het e-MJV een advies uit te brengen.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV