Het e-MJV: Waarom?

Home > Nieuws > Het e-MJV: Waarom?

Het e-MJV: Waarom?

Inhoud pagina: Het e-MJV: Waarom?

Met het elektronisch Milieujaarverslag geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. De gegevens uit uw e-MJV worden, na goedkeuring door het bevoegd gezag, in de volgende rapportages gebruikt:

Specifieke informatie per rapportage

Het e-MJV vraagt meer informatie dan alleen voor de E-PRTR-verplichting is vereist.

  • Zo is het voor de rapportage grote vuurhaarden verplicht op installatieniveau te rapporteren, inclusief het brandstofverbruik en het thermisch vermogen van de installatie.
  • De Kyoto-rapportage van de broeikasgassen vereist per bedrijf het onderscheid tussen de proces- en verbrandingsemissies, zodat u deze in uw e-MJV apart moet opgeven.
  • De rapportage 'grote puntbronnen' (Large Point Sources) aan de UN-ECE vraagt om schoorsteenhoogtes.
  • Om tenslotte aan de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit en Natura2000 te voldoen gebruikt RIVM de emissies, de precieze locatie en de effectieve schoorsteenhoogte om de bijdrage aan de luchtkwaliteit en depositie van stikstof naar de bodem te berekenen. Zie hiervoor het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

In de meeste gevallen levert RIVM, in opdracht van en na goedkeuring door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, deze gegevens aan bijvoorbeeld de Europese Commissie of het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Daarbij hanteert RIVM de circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens.

Voor vragen over bovenstaande tekst: emissieregistratie@rivm.nl

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV