Gegevens invoeren

Home > Vraag en antwoord > Algemeen > Gegevens invoeren

Gegevens invoeren

Inhoud pagina: Gegevens invoeren

De gegevens zijn niet meer te veranderen
Controleer in het statusoverzicht of de module nog de status ‘gereed voor invoer' (of concept) heeft als u voor het eerst het verslag invoert. Alleen dan zijn er gegevens in te voeren. De status ‘definitief ingevoerd' is voor publiceren altijd terug te zetten naar gereed voor invoer. Na publiceren is dat niet meer mogelijk, tenzij de beoordelende instantie u vervolgens na het publiceren om aanvulling vraagt.

Indien de beoordelende instantie een aanvulling vraagt (nadat u het e-MJV heeft ingevuld en heeft gepubliceerd), dient de status op 'aanvulling gevraagd' te staan. Indien dit niet het geval is heeft de beoordelende instantie de nieuwe status ‘aanvulling gevraagd’ nog niet gepubliceerd. Alleen als de status op aanvulling gevraagd staat kunnen er aanvullende gegevens ingevoerd of gewijzigd worden. Ook hier geldt voor het bedrijf dat de status ‘definitief ingevoerd' na publiceren niet meer te veranderen is.

Waarom zijn in de module Algemene gegevens de velden voor contactpersoon en e-mailadres van de beoordelende instantie niet meer invulbaar voor de gebruikers?

Omdat de naam van de contactpersoon en het e-mailadres van de beoordelende instantie vaak niet goed worden opgegeven kunnen deze velden op verzoek van de beoordelende instanties niet meer worden ingevuld en gewijzigd door de gebruikers. Wanneer de gegevens ontbreken of niet juist zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de e-MJV-helpdesk. De juiste gegevens kunnen dan worden opgenomen in het e-MJV.

Waar kan ik een beschrijvend deel of andere bijlagen koppelen?

U kiest voor de menuoptie ‘Bijlagen' om één of meerdere bestanden te koppelen. Dit kan een document zijn, maar ook een tabelbestand of bijvoorbeeld een ZIP-bestand waarin meerdere documenten of andere typen bestanden zitten.

Hoe werkt de e-mailnotificatie in het e-MJV?

Via het e-MJV kan de contactpersoon van een bedrijf per e-mail een notificatie sturen naar de contactpersoon van de beoordelende instantie en vice versa. Deze e-mailnotificatie kan worden verzonden wanneer van één of meerdere modules een status in de database is gewijzigd en gepubliceerd.

Voor de juiste werking van de e-mailnotificatie (van bedrijf naar de beoordelende instantie en vice versa) moet u een aantal stappen uitvoeren:

  • Op het tabblad ‘Basisgegevens' in de module ‘Algemene gegevens' dient de gebruiker e-MJV het e-mailadres van de contactpersoon binnen de inrichting te controleren (hij of zij gaat dan akkoord met elektronische vervolgcommunicatie).
  • Op het tabblad ‘Beoordelaars' dient de contactpersoon van het bedrijf het e-mailadres van de contactpersoon van de beoordelende instantie te controleren of indien ontbrekend door te geven aan de e-MJV-helpdesk.
  • Op het moment dat één of meerdere modules succesvol zijn gepubliceerd en bovenstaande stappen zijn uitgevoerd, verschijnt een pop-up met een link naar het e-mailprogramma van de contactpersoon. Door in deze pop-up op de knop ‘Zenden' te klikken opent het e-mailprogramma van de gebruiker met een vooropgestelde maar te bewerken e-mail. Als deze e-mail wordt verzonden wordt de contactpersoon van de beoordelende instantie op de hoogte gesteld van een of meerdere wijzigingen in het verslag. Vice versa kan op dezelfde wijze de contactpersoon van het bedrijf worden geïnformeerd, zodra een module in het e-MJV is beoordeeld.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV