Integraal PRTR-verslag

Home > Vraag en antwoord > Integraal PRTR-verslag

Integraal PRTR-verslag

Inhoud pagina: Integraal PRTR-verslag

Ik zie de E-PRTR-module niet in het statusoverzicht staan
Dat klopt. De E-PRTR-gegevens (en oordelen) kunt u niet apart publiceren. Ze worden meegezonden met de afzonderlijke modules (lucht, water, afval). Samen vormen zij het Integraal PRTR-verslag.

Niet alle emissiecijfers komen terug in de submodule Totalen op inrichtingsniveau
De applicatie sommeert alleen emissiecijfers die relevant zijn in het kader van de Europese PRTR-verordening tot inrichtingsniveau en zet deze automatisch in de tabel Totalen op inrichtingsniveau. Emissiecijfers zijn relevant als de stof genoemd wordt in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag (zie ook helptekst en website van het e-MJV). In de totaaltabel op inrichtingsniveau wordt verder aangeduid wanneer de stoffen ook worden doorgeleverd naar Europa.

Wanneer moet ik als bedrijf stoffen met bijbehorende emissies rapporteren in het Integraal PRTR-verslag?
U dient een emissiestof met bijbehorende emissiejaarvracht te rapporteren als de emissiestof is opgenomen in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag en de bijbehorende drempel van de emissiejaarvracht is overschreden. Daarnaast is het mogelijk dat aanvullende vergunningvoorwaarden rapportage van andere emissiestoffen dan opgenomen in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag en/of rapportage van emissies onder de PRTR-drempelwaarden vereisen.

Wanneer moet worden gerapporteerd over energiegegevens in de module Energie algemeen?
Als rapportage over emissies naar lucht verplicht is, dan moet ook over energiegegevens worden gerapporteerd.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV