De afval-validatietool is een hulpmiddel voor het beoordelen het afvalonderdeel in hetIntegraal PRTR-verslag met behulp van gegevens uit LMA/Amice.