Het komt voor dat bedrijven om welke reden dan ook een wijziging willen doorvoeren in een rapportage die al is goedgekeurd door de beoordelende instantie (= status geaccepteerd) . Goedgekeurde (historische) rapportages kunnen niet meer door de bedrijven worden gewijzigd via de e-MJV webapplicatie. Hiervoor maakt u gebruik van het mutatieformulier. Dit Excel-bestand bevat meerdere werkbladen: één voor het Integraal PRTR-verslag en één voor de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie.

Let op! Het formulier wordt alleen in behandeling genomen als hierop het akkoord van de beoordelende instantie is opgenomen!