In dit bestand is de actuele registratie van PRTR-bedrijven en beoordelende instantie (en indien bekend bevoegde gezagen) opgenomen.