Hier is de nieuwste versie van het overzicht van E-PRTR-bedrijven industrie zoals deze in het e-MJV zijn opgenomen.