Op deze plaats kunnen beheerders van RWZI’s de Rekentool V2024 (xlsx) en de Handleiding Rekentool en eMJV v2024 (pdf) downloaden. Deze rekentool is een hulpmiddel voor het bepalen van lucht- en watergerelateerde emissies afkomstig van RWZI's. De tool en handleiding hebben betrekking op het verslagjaar 2023. Zuiveringsbeheerders zijn verplicht om deze versie van de rekentool te gebruiken. Het is niet toegestaan oudere versies van de rekentool te gebruiken.