Voor de sector Bulk storage and Handling en diverse bijbehorende sub-sectoren was gebleken dat er in de database fijn stof verschillende emissiefactoren vanuit de Peutz-rapportage ontbraken. Deze ontbrekende gegevens zijn alsnog toegevoegd in een nieuwe versie van de database fijn stof.