Momenteel werken wij naast ons reguliere eindejaarsonderhoud ook aan een grondige verbetering van de software van de e-MJV-applicatie die wij bij de openstelling van de applicatie in januari 2023 zullen hebben afgerond. Deze verbetering heeft geen betrekking op de inhoud of het uiterlijk van het e-MJV, maar op de onderliggende dataverwerkingsstromen.

Sinds 17 november is een eerste, nieuwe versie van het e-MJV, versie 20.2.0, met deze verbetering beschikbaar. Hierin zijn de belangrijkste verbeterslagen gemaakt. Deze hebben voornamelijk betrekking op de snelheid en performance van de applicatie, het toekomstbestendiger maken van de applicatie en het in sommige onderdelen eenvoudiger kunnen doorvoeren van mutaties door de beheerders van het e-MJV. De verbetering zal zijn afgerond op het moment dat de release van de nieuwe versie van het e-MJV plaatsvindt medio januari 2023.

Het e-MJV heeft zodoende verminderde functionaliteit in de periode  van 17 november 2022 tot medio januari 2023.

Tot aan het einde van het groot onderhoud kunt u in bepaalde onderdelen van het e-MJV beperkingen in de functionaliteit en problemen ervaren. Het betreft de volgende belangrijkste punten waarvoor (merendeels) een work-around bestaat en/of waaraan reeds wordt gewerkt door het technisch beheer van het e-MJV:

 Openstaande issues e-MJV-versie 20.2.0 - groot onderhoud
Issue Module/onderdeel Workaround
Verwijderde gegevens (installaties, processen, lozingspunten met onderliggende emissiestoffen e.d.) worden opnieuw opgehaald indien er na de verwijdering de submodule leeg is en deze gegevens in een eerdere fase wel zijn gepubliceerd Alle modules De bovenliggende sturende vraag op Nee zetten, waarmee je de gehele (sub)module uit zet
Print Waterafvoer-posten onterecht gevuld   met 0 i.p.v. ingevoerde waarde Print In de gemaakte print (Word) de ingevoerde waarden, die onterecht op 0 staan, vervangen door de juiste waarden van het bijbehorende invoerscherm
Na het toevoegen van een emissiestof niet handmatig opslaan, maar direct op hoofdmenu klikken (via ‘Index’) en opslaan in de pop-up kan de invoer verloren gaan bij terugkeer naar het invoerscherm. Lucht Na invoer van gegevens handmatig opslaan met het diskette-icoon, voordat het scherm wordt verlaten
Na toevoegen van een eerste emissiestof en vervolgens slechts één emissiestof toevoegen, is de emissie na Volgend scherm en Vorig scherm niet in te voeren Lucht Na toevoegen van nog een andere stof en/of handmatig opslaan met het diskette-icoon, voordat het scherm wordt verlaten
Onjuiste controlemelding bij niet invullen van Indicatie en Methode bij meerdere stoffen. Het gaat fout indien er na een nieuw toegevoegde stof op het scherm Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens) nog geen opslag heeft plaatsgevonden Lucht Als gebruiker handmatig/ visueel de invoer op het totalenscherm (PRTR-gegevens) controleren voordat men de status wijzigt naar definitief ingevoerd
Bij wijziging van de vraag “Overbrenging gevaarlijk afval naar het buitenland” naar “Ja” worden reeds ingevulde waarden in de velden ‘Totaal buitenland per EURAL code’ en ‘Waarvan uit nuttige toepassing’) niet opgeslagen in de volgende situatie:
a. Vraag van nee naar ja zetten,
b. Vervolgens op de knop Volgend scherm klikken,
c. En daarna via Index (hoofdmenu) uit de module (zonder pop-up!) en weer terugkeren naar de submodule Afval (EURAL) en de desbetreffende EURAL-code
Afval Na invoer/wijzigen van gegevens handmatig opslaan met het diskette-icoon en niet direct het scherm verlaten via de knop Volgend scherm of Vorig scherm
Door een algemeen performance-probleem komt het regelmatig voor dat gebruikers een foutmelding krijgen, namelijk de melding 'verkeerde gateway'. e-MJV algemeen Op een later (rustiger) moment nogmaals proberen kan als resultaat geven dat de gebruiker alsnog de applicatie kan openen en erin kan werken en/of gegevens kan inzien.
Het laden van het controle-scherm duurt langer dan voorheen Controle N.v.t.


Wij zullen deze pagina regelmatig actualiseren als er punten zijn opgelost, of wanneer er nieuwe, relevante punten zijn vastgesteld. 

Indien u naast bovenstaande punten andere, nieuwe problemen ervaart of nieuwe (kleine) fouten ontdekt in de applicatie, meldt deze dan aan de helpdesk voor het e-MJV, het Informatiepunt WVL van Rijkswaterstaat, via telefoonnummer 088-797 71 02 en/of via het e-mailadres informatiepuntwvl@rws.nl

Met vriendelijke groet,

Het e-MJV team