Jaarlijks controleert de Emissieregistratie de gegevens van een aantal e-MJV's.  Dit heeft geresulteerd in één of meerdere adviezen voor één of meerdere modules voor meerdere bedrijven in het e-MJV. Dit betreft de modules Lucht, Oppervlaktewater binnenwater, Waterzuivering buiten inrichting en Energie algemeen.

Deze adviezen over de genoemde modules van verslagjaar 2021 zijn eind mei ingelezen in het e-MJV en beschikbaar voor de betrokken bedrijven en beoordelende instanties. Ziet u een rood lampje achter één of meerdere modules staan in het e-MJV? Dan is hierover een advies gegeven. U kunt op het lampje klikken en zo het advies bekijken. U kunt het advies ook terugvinden onder de menukeuze Opmerkingen.

Indien nog niet is gehandeld naar aanleiding van de adviezen verzoeken wij bedrijven en beoordelende instanties hierop te reageren en/of hierop te handelen.

Voor het bedrijf:
Wij verzoeken u op dit advies te reageren door middel van een toelichting binnen het opmerkingenscherm in het e-MJV. Het is ook mogelijk een bijlage toe te voegen en in het opmerkingenscherm een verwijzing op te nemen naar de bijlage. Op die manier is ook volgend jaar eenvoudig terug te vinden wat er met het advies is gebeurd. Wanneer er sprake is van een noodzakelijke correctie in de ingevoerde gegevens van de desbetreffende module(s), dan verzoeken wij deze daarin door te voeren.
Om te kunnen reageren op het advies en/of wijzigingen te kunnen doorvoeren moet de betreffende module op status 'Aanvulling gevraagd' staan. Wanneer de module de status 'Definitief ingevoerd' heeft, kunt u uw beoordelende instantie verzoeken de module op 'Aanvulling gevraagd' te zetten. 

Als de beoordelende instantie de module reeds heeft geaccepteerd, kan de Emissieregistratie deze module alsnog op 'Aanvulling gevraagd' zetten. Dit kan alleen als de beoordelende instantie hiermee akkoord gaat. Indien u van deze werkwijze gebruik wilt maken, kunt u, met akkoord van de beoordelende instantie, contact opnemen met de helpdesk voor het e-MJV via informatiepuntwvl@rws.nl (tel. 088-797 71 02).

Voor de beoordelende instantie:
Wij verzoeken het bedrijf op dit advies te reageren door middel van een toelichting binnen het opmerkingenscherm, indien nodig met verwijzing naar een bijlage. Wanneer er sprake is van een noodzakelijke correctie in ingevoerde gegevens, verzoeken wij het bedrijf deze door te voeren.
Als de status van de desbetreffende module(s) op Definitief ingevoerd staat en het advies is voor het bedrijf van toepassing, dan verzoeken wij u de module(s) met de status Aanvulling gevraagd te publiceren, indien nodig met een extra oordeel in de Opmerkingen.
Als u de module(s) reeds met de status (niet) geaccepteerd heeft gepubliceerd, kan de Emissieregistratie deze module alsnog op 'Aanvulling gevraagd' zetten. Indien u van deze werkwijze gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen bij de helpdesk via bovengenoemde contactgegevens.

Mocht het advies inmiddels niet meer relevant zijn, vragen wij u dit in het opmerkingenscherm te vermelden. U kunt dit ook kenbaar maken door een mail te sturen naar de helpdesk (informatiepuntwvl@rws.nl).
Wij raden u aan om bij contact met de helpdesk in het onderwerp de volgende zaken te vermelden: 'reactie op ER-advies voor [bedrijfsnaam] (NIC ***)'.