Aan het einde van het kalenderjaar 2022 zijn alle historische MJA-, reguliere MEE-en Addendum-monitoringgegevens en alle EEP-gegevens uit het e-MJV verwijderd. Tot dat moment konden van alle historische verslagjaren in het e-MJV zowel de gegevens in de module ‘MJA- en MEE-monitoring’, “Addendum MEE-monitoring” als de “EEP”-module worden ingezien en geëxporteerd. U had daartoe tot het einde van het jaar nog LEES-rechten voor deze modules.

Een export uit de e-MJV-applicatie van alle ingevoerde gegevens was ten eerste mogelijk via de Print-functie. Specifiek voor de energiebesparingsmaatregelen in de monitoringmodule kon u daarnaast gebruik maken van de Export-knop in de submodule Energiebesparingsmaatregelen. Met dezelfde leesrechten was het tenslotte eveneens mogelijk om alle historische data van de drie modules voor eigen dossiervorming tot eind 2022 te downloaden (exporteren) van de besloten website van het e-MJV

Voor algemene vragen over de beëindiging van MJA, MEE en Addendum MEE kunt u terecht bij de afdeling Klantcontact van RVO, via telefoonnummer 088 042 42 42 en/of via https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo/contact.