Aan het einde van het jaar worden alle historische MJA-, reguliere MEE-en Addendum-monitoringgegevens en alle EEP-gegevens uit het e-MJV verwijderd. Tot dat moment kunnen van alle historische verslagjaren in het e-MJV zowel de gegevens in de module ‘MJA- en MEE-monitoring’, “Addendum MEE-monitoring” als de “EEP”-module worden ingezien en geëxporteerd. U heeft daartoe tot het einde van het jaar nog LEES-rechten voor deze modules.

Een export uit de e-MJV-applicatie van alle ingevoerde gegevens is ten eerste mogelijk via de Print-functie. Specifiek voor de energiebesparingsmaatregelen in de monitoringmodule kunt u daarnaast gebruik maken van de Export-knop in de submodule Energiebesparingsmaatregelen. Met dezelfde leesrechten is het tenslotte eveneens mogelijk om alle historische data van de drie modules voor eigen dossiervorming tot eind 2022 te downloaden (exporteren) van de besloten website van het e-MJV. Hoe dit downloaden via de besloten website in zijn werk gaat, kunt u vinden in het document 'Beëindiging MJA- MEE- en Addendum MEE-monitoring'.

Voor algemene vragen over de beëindiging van MJA, MEE en Addendum MEE kunt u terecht bij de afdeling Klantcontact van RVO, via telefoonnummer 088 042 42 42 en/of via https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-rvo/contact. Voor specifieke vragen over het exporteren van gegevens uit het e-MJV verwijzen we u graag naar de helpdesk voor het e-MJV.