De nieuwste versie van het e-MJV, versie 21.0.2, is live! Hierin zijn wederom diverse bugs opgelost en de performance is op bepaalde punten opnieuw verbeterd. Enkele wijzigingen/ opgeloste bugs zijn:

  • Lucht - Emissiepunten: coördinaten precisie verbeterd
  • Afval EURAL: percentage droge stof opslag verbeterd
  • Algemene gegevens: beoordelaars per module toegevoegd aan de print

Voor een volledig, kort geformuleerd, overzicht van opgeloste bugs en wijzigingen in versie 21.0.2. verwijzen we graag naar het overzicht van wijzigingen per versie op de besloten website.