In het menu-onderdeel Opmerkingen van het e-MJV ontbreken mogelijk één of meerdere toelichtingen en/of oordelen, die al dan niet zijn gepubliceerd samen met de bijbehorende module(s). Dit probleem is veroorzaakt door een bug in het e-MJV. Aan het probleem en de bug wordt gewerkt door het technisch beheerteam van het e-MJV met als doel het herstel van de niet meer zichtbare en/of niet goed in de e-MJV-database opgeslagen toelichtingen en/of oordelen van getroffen bedrijven en beoordelende instanties en het structureel oplossen van het probleem. De complexiteit en impact van het probleem zorgen naar verwachting helaas voor een langere doorlooptijd van de oplossing hiervoor. Het is echter niet de verwachting is dat dit dusdanig lang zal duren dat de deadline voor beoordeling (1-7) in het geding komt. We adviseren bedrijven en beoordelende instanties voorlopig geen nieuwe toelichtingen en/ of oordelen te plaatsen en te publiceren, als zij het probleem al hebben geconstateerd.

Zodra het probleem is opgelost, zullen wij op deze website een actueel bericht hierover plaatsen.