rokende schoorsteen

Het veld warmte-inhoud van emissiepunten in de module Lucht mag sinds dit jaar niet meer leeg zijn en moet meer dan 0 bedragen. Helaas geeft de controle een onjuiste, onduidelijke melding hierover.  Dit probleem is in behandeling bij de technisch applicatie- en databasebeheerder van het e-MJV. Door een laag getal als 0,001 in te vullen zal de melding verdwijnen en kan de module worden gepubliceerd als alle andere verplichte gegevens ook zijn opgegeven. Wij adviseren bedrijven, die dit probleem ondervinden en geen reële waarde voor de warmte-inhoud kunnen opgeven, in het opmerkingenscherm hierover een toelichting op te nemen.