Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2022 een verzoek ontvangen om alle data uit de e-MJV-database te leveren op grond van de Wet open overheid (Woo).

In december  en januari jl. is hierover een mailing aan de bedrijven gestuurd, met respectievelijk een verzoek om een zienswijze ten aanzien van de openbaarmaking en een aanvullende toelichting hierover naar aanleiding van diverse vragen.  Daarop hebben verschillende bedrijven, derden en belanghebbenden hun zienswijzen aan het Ministerie van IenW kenbaar gemaakt en in enkele gevallen bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van de e-MJV-data.

Het Ministerie van IenW heeft het besluit genomen om een deel van de ingediende zienswijzen over te nemen en een deel van de e-MJV-data openbaar te gaan maken via de website van het ministerie. Hierover hebben alle bedrijven een brief van het ministerie ontvangen. De brief aan de e-MJV-bedrijven, een uittreksel met datavelden waarvan de gegevens wel of niet openbaar te maken zijn en het besluit gericht aan de Woo-verzoeker tonen wij u hier. Het uittreksel betreft een pdf met een overzicht van de datavelden uit de e-MJV-database met daarin de te leveren velden (donker- en lichtgroen gemarkeerd) en de velden die niet openbaar worden gemaakt (rood gemarkeerd).

Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit op het betreffende Woo-verzoek (2022-43), dan wordt de informatie afkomstig van uw organisatie en waarover u een zienswijze heeft uitgebracht na 16 juni 2023 openbaar voor een ieder via publicatie op www.rijksoverheid.nl. Wanneer er wel bezwaar wordt gemaakt, dan zal de openbaarmaking voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Vragen
Voor vragen over het Woo-verzoek kunt u het ministerie hiervoor per e-mail bereiken. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op
Wet open overheid (Woo) | Rijksoverheid.nl.