Home

Home


Emissies rwzi’s

21 maart 2018

Er is een nieuwe Rekentool (inclusief Handleiding) om de emissies van rwzi’s te bepalen voor het rapportagejaar 2017. T.o.v. de versie van begin maart zijn er enkele tekstuele veranderingen doorgevoerd. De Handleiding is nu ook volledig geactualiseerd.

MEE-deelnemers nu ook aan de slag!

23 februari 2018

De module MJA- en MEE-monitoring 2017 is beschikbaar voor MEE-deelnemers!

Het e-MJV: Waarom?

10 oktober 2017

Met het elektronisch Milieujaarverslag geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. De gegevens uit uw e-MJV worden, na goedkeuring door het bevoegd gezag, in verschillende rapportages gebruikt.

Meer nieuws...

Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Emissieregistratie

Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door het bevoegd gezag. Daarnaast wordt een deel gepubliceerd op publieke websites.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

Relevante websites

 

e-MJV