Home

Home


EEP-module weer beschikbaar voor invullen en wijzigen

19 januari 2017

De EEP-module voor de periode 2017-2020 is weer beschikbaar voor invoer en wijziging. De module vindt u terug in het verslagformulier voor verslagjaar 2016!

Verslagjaar 2016 beschikbaar

19 januari 2017

De nieuwe versie van het e-MJV en verslagjaar 2016 zijn beschikbaar!

EEP-instructievideo's beschikbaar

11 november 2016

Voor de EEP-module (EEP-ronde 2017-2020) zijn de instructievideo’s beschikbaar!

Deze video’s behandelen de submodule Energiebesparingsmaatregelen en de indiening en beoordeling in het e-MJV.

Oproep vergunningverleners: actualisatie IPPC-database

6 oktober 2016

Voor 1 oktober 2017 moet Nederland een rapportage aanleveren bij de Europese Commissie over de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Een deel van de vragenlijst zal gaan over de IPPC-installaties. Het verzoek is aan alle vergunningverleners van IPPC-installaties om de IPPC-database voor april 2017 te actualiseren.

Meer nieuws...

Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Emissieregistratie

Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door het bevoegd gezag. Daarnaast wordt een deel gepubliceerd op publieke websites.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di, do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

Relevante websites

 

e-MJV