Home

Home


Oproep vergunningverleners: actualisatie IPPC-database

6 oktober 2016

Voor 1 oktober 2017 moet Nederland een rapportage aanleveren bij de Europese Commissie over de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Een deel van de vragenlijst zal gaan over de IPPC-installaties. Het verzoek is aan alle vergunningverleners van IPPC-installaties om de IPPC-database voor april 2017 te actualiseren.

EEP-instructievideo's beschikbaar

15 juli 2016

Voor de nieuwe EEP-module (EEP-ronde 2017-2020) zijn de eerste instructievideo’s beschikbaar!

Deze video’s behandelen de submodule Energiebesparingsmaatregelen. In de komende periode zullen nog enkele video’s over andere onderdelen met betrekking tot de EEP-module worden toegevoegd. Houdt u hiervoor deze website in de gaten.

EEP-module beschikbaar in e-MJV

4 juli 2016

EEP-module voor de EEP-ronde 2017-2020 vanaf nu beschikbaar.

Verbeteringen n.a.v. enquête 2015

28 juni 2016

Naar aanleiding van de jaarlijkse enquête over het gebruik van het e-MJV is vanaf het verslagjaar 2015 een aantal verbeterpunten doorgevoerd in het e-MJV.

Meer nieuws...

Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Emissieregistratie

Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door het bevoegd gezag. Daarnaast wordt een deel gepubliceerd op publieke websites.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, di, do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

Relevante websites

 

e-MJV