Home

Home


MEE-deelnemers aan de slag met verslagjaar 2017

20 februari 2018

MJA- en MEE-monitoring
MEE-deelnemers kunnen in de loop van deze week ook aan de slag met het e-MJV. Houd hiervoor deze website goed in de gaten.

Het e-MJV: Waarom?

10 oktober 2017

Met het elektronisch Milieujaarverslag geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. De gegevens uit uw e-MJV worden, na goedkeuring door het bevoegd gezag, in verschillende rapportages gebruikt.

Meer nieuws...

Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Emissieregistratie

Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door het bevoegd gezag. Daarnaast wordt een deel gepubliceerd op publieke websites.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

ma, wo en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

Relevante websites

 

e-MJV