Home

Home


EEP-instructievideo's beschikbaar

15 juli 2016

Voor de nieuwe EEP-module (EEP-ronde 2017-2020) zijn de eerste instructievideo’s beschikbaar!

Deze video’s behandelen de submodule Energiebesparingsmaatregelen. In de komende periode zullen nog enkele video’s over andere onderdelen met betrekking tot de EEP-module worden toegevoegd. Houdt u hiervoor deze website in de gaten.

EEP-module beschikbaar in e-MJV

4 juli 2016

EEP-module voor de EEP-ronde 2017-2020 vanaf nu beschikbaar.

Verbeteringen n.a.v. enquête 2015

28 juni 2016

Naar aanleiding van de jaarlijkse enquête over het gebruik van het e-MJV is vanaf het verslagjaar 2015 een aantal verbeterpunten doorgevoerd in het e-MJV.

Wachtwoord vergeten knop beschikbaar

7 april 2016

Bent u als gebruiker van het e-MJV uw wachtwoord vergeten, dan kunt u via de inlogpagina uw wachtwoord herstellen. U klikt daarvoor op de desbetreffende link op de inlogpagina. Vervolgens kunt u aan de hand van de aanwijzingen op het scherm een (nieuw) wachtwoord opgeven.

Meer nieuws...

Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Emissieregistratie

Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door het bevoegd gezag. Daarnaast wordt een deel gepubliceerd op publieke websites.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

Week 39
ma t/m vrij 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Week 40
ma, di, do 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

070 - 3 120 360

Relevante websites

 

e-MJV