Leidraad Milieujaarrapportages

Home > Documenten > Leidraad Milieujaarrapportages

Leidraad Milieujaarrapportages

Inhoud pagina: Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.

Hij geeft een toelichting op de verschillende rapportageverplichtingen, zoals de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) en E-PRTR. U vindt in de Leidraad procedures, instructies, checklisten en voorbeelden die goed van pas komen bij het opstellen en beoordelen van uw milieujaarrapportages.

U kunt de navigatie aan de linkerkant van deze site gebruiken om de leidraad te bekijken.

Inloggen applicatie

Hier kunt u direct aan de slag met het indienen of beoordelen van het e-MJV.

Inloggen besloten website

Hier kunt u de voortgang van het indienen en beoordelen bekijken.

Uw vraag aan de helpdesk

Telefonische helpdesk

De openingstijden zijn:

- Week 21:
di en do 9.00 - 12.00 uur

- Week 22:
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur

070 - 3 120 360

 

e-MJV