Let op: eind 2022 vervalt inzage- en exportmogelijkheid gegevens MJA-, MEE- en Addendum-monitoring- en EEP-module van alle verslagjaren

Aan het einde van het jaar worden alle historische MJA-, reguliere MEE-en Addendum-monitoringgegevens en alle EEP-gegevens uit het e-MJV verwijderd. Tot dat moment kunnen van alle historische verslagjaren in het e-MJV zowel de gegevens in de module ‘MJA- en MEE-monitoring’, “Addendum MEE-monitoring” als de “EEP”-module voor alle historische verslagjaren worden ingezien en geëxporteerd. U heeft daartoe tot het einde van het jaar nog LEES-rechten voor deze modules.

29-09-2022 | 17:43

ER-adviezen verslagjaar 2021 in het e-MJV

Jaarlijks controleert de Emissieregistratie de gegevens van een aantal e-MJV's.  Dit betreft de modules Lucht, Oppervlaktewater binnenwater, Waterzuivering buiten inrichting en Energie algemeen. Deze adviezen zijn en worden eveneens jaarlijks beschikbaar gesteld in het e-MJV.

31-05-2022 | 11:41
Meer nieuws