Storing: toelichtingen en/ of oordelen mogelijk niet meer zichtbaar in het e-MJV

In het menu-onderdeel Opmerkingen van het e-MJV ontbreken mogelijk één of meerdere toelichtingen en/of oordelen, die al dan niet zijn gepubliceerd samen met de bijbehorende module(s). Dit probleem is veroorzaakt door een bug in het e-MJV. Aan het probleem en de bug wordt gewerkt door het technisch beheerteam van het e-MJV met als doel het herstel van de niet meer zichtbare en/of niet goed in de e-MJV-database opgeslagen toelichtingen en/of oordelen van getroffen bedrijven en beoordelende instanties en het structureel oplossen van het probleem. We adviseren bedrijven en beoordelende instanties voorlopig geen nieuwe toelichtingen en/ of oordelen te plaatsen en te publiceren, als zij het probleem al hebben geconstateerd. Zodra het probleem is opgelost, zullen wij op deze website een actueel bericht hierover plaatsen.
26-05-2023 | 10:16

Woo-verzoek e-MJV-data: welke gegevens worden openbaar gemaakt

In het kader van een ingediend verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met betrekking tot alle data uit het e-MJV zijn er in december  en januari jl. mailings aan de bedrijven gestuurd met een verzoek om een zienswijze ten aanzien van de openbaarmaking.  Daarop hebben diverse bedrijven, derden en belanghebbenden hun zienswijzen aan het Ministerie van I en W kenbaar gemaakt. In deze zienswijzen hebben diversen derden en belanghebbenden bezwaren geuit tegen openbaarmaking van de data die zijn opgenomen in de e-MJV-database.
22-05-2023 | 09:00
Meer nieuws