Indien een bedrijf nog niet is aangemeld en onder de E-PRTR-verordening of binnen het kader van de olie- en gaswinningsindustrie valt, dient het uitgebreide aanmeldingsformulier (zie download verderop) te worden ingevuld en naar de helpdesk (informatiepuntwvl@rws.nl) te worden verzonden. Ook is het mogelijk een bedrijf aan te melden op basis van afspraken in de vergunning (categorie Vrijwillig/vergunningsplichtig).

Wanneer u als bedrijf reeds in het e-MJV bent opgenomen en graag op vrijwillige basis ook de overige, nog niet aangeboden, modules wilt invullen, bieden wij u verder graag de mogelijkheid ook de overige modules aan te vragen en in te vullen. Voorwaarde is dat alle betrokken partijen akkoord zijn!

Als u de milieugegevens over het afgelopen verslagjaar via het e-MJV tijdig wilt indienen en om alle relevante modules te kunnen aanbieden, moet het uitgebreide aanmeldingsformulier vóór 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar zo volledig mogelijk ingevuld en verstuurd zijn.

Indien u de aanvraag na 1 januari van het kalender indient, kunnen wij voor het afgelopen verslagjaar helaas niet garanderen dat u uw milieugegevens binnen de wettelijke termijn (1 april van het kalenderjaar na het verslagjaar) kunt indienen.

In het aanmeldingsformulier, te downloaden via één van onderstaande links, kunt u de gegevens van de aanmelder en het bedrijf invullen.

  • In het kader van het Integraal PRTR-verslag (inclusief categorie Vrijwillig/vergunningsplichtig): aanmeldingsformulier
  • Voor de rapportage in het kader van de olie- en gaswinningsindustrie: aanmeldingsformulier

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk.