Om u een goede start te laten maken met het e-MJV is de e-MJV-wegwijzer ontwikkeld. In deze wegwijzer vindt u de belangrijkste praktische (achtergrond)informatie over het e-MJV.