Direct inloggen e-MJV-applicatie

Algemeen

Algemeen

Wat is het e-MJV?

Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde internetapplicatie waarmee:

  • bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, vrijwillige rapportage of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • de beoordelende instantie de rapportages beoordeelt.
Waarom rapportage via het e-MJV?

Het e-MJV is in 2004 geïntroduceerd als alternatief voor de papieren MJV's. Vanaf 2010 is elektronisch indienen (met gebruikmaking van het e-MJV) verplicht gesteld (zie de Wet milieubeheer, hoofdstuk 12, art. 12.20).
Voor zowel bedrijven als beoordelende instanties heeft het e-MJV sindsdien grote voordelen opgeleverd, zoals lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak, een kortere doorlooptijd van het proces van indiening en beoordeling én een kwaliteitsverbetering.

Voor wie is het e-MJV bedoeld?

Bedrijven die hun rapportage via het e-MJV indienen, doen dat in het kader van een of meerdere onderstaande rapportageverplichtingen. De beoordelende instantie beoordeelt de aangeleverde rapportages via hetzelfde systeem.

Integraal PRTR-verslag

Het uitgangspunt is dat de bedrijven die op basis van Bijlage 1 van de EG-verordening PRTR verslagplichtig zijn, jaarlijks moeten rapporteren over de emissies en afvaltransporten die uitkomen boven de drempels die in de stoffenlijst voor het Integraal PRTR-verslag zijn opgenomen.
Met een aantal bedrijfstakken die niet onder de verordening vallen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) afspraken gemaakt dat zij toch hun milieugegevens via het e-MJV indienen. Daarnaast kan de beoordelende instantie afspraken over rapportage via het e-MJV vastleggen in de vergunning.

Rapportage olie- en gaswinning

Sinds verslagjaar 2009 kunnen ook bedrijven in de olie- en gaswinningsindustrie hun getalsmatige rapportage via het e-MJV in het kader van voor hen vigerende wet- en regelgeving indienen.

Opbouw en beheer van het e-MJV

Opbouw en beheer van het e-MJV

Het e-MJV is modulair opgebouwd. Het Integraal PRTR-verslag, de vrijwillige rapportage en de rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie bestaan onder andere uit de modules lucht, water, afval en lokale thema's.

e-MJV-Helpdesk

e-MJV-helpdesk

Met al uw vragen over elektronische rapportage en beoordeling in het kader van het Integraal PRTR-verslag, vrijwillige rapportage en de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie kunt u terecht bij de e-MJV-helpdesk.

Beleid

Beleid

Beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging vindt u op de pagina Achtergrond.