Op grond van wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken moet een aantal bedrijven in Nederland jaarlijks een milieujaarrapportage indienen bij het desbetreffende bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beoordeelt deze gegevens.

De volgende rapportageverplichtingen worden nader toegelicht:

De Leidraad Milieujaarrapportages is ontwikkeld om zowel bedrijven als bevoegde gezagen te ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages.U vindt in de Leidraad procedures, instructies, checklisten en voorbeelden die goed van pas komen bij het opstellen en beoordelen van uw milieujaarrapportages.