Het MJA3-convenant en het reguliere MEE-convenant zijn sinds 1 januari 2021 afgelopen. Er heeft voor beide convenanten over verslagjaar 2021 geen monitoring meer plaatsgevonden. Het Addendum MEE is sinds 1 januari 2022 afgelopen en hiervoor heeft dit jaar voor de laatste keer de monitoring plaatsgevonden (over verslagjaar 2021).
 

Inzage in MJA- en MEE-monitoring-, Addendum MEE-monitoring- en EEP-module van historische verslagjaren

Met ingang van kalenderjaar 2023 worden alle historische MJA- en reguliere MEE-monitoring-, Addendum MEE-monitoring- en EEP-gegevens uit het e-MJV verwijderd. Tot die tijd blijven in het e-MJV zowel de modules ‘MJA- en MEE-monitoring’ en ‘Addendum MEE-monitoring’ als de ‘EEP’-module voor alle historische verslagjaren ter inzage beschikbaar. De gebruikers in het e-MJV  van de betrokken bedrijven hebben voor deze modules daarom gedurende het gehele kalenderjaar 2022 LEES-rechten.
Met deze rechten is het, naast inzage in de gegevens, ook mogelijk alle historische data van de eerdergenoemde modules voor eigen dossiervorming te downloaden via de besloten website van het e-MJV.