De handleiding in de Af-val-idatie-tool (op het eerste tabblad van de tool) is niet aangepast ten opzichte van de recente wijzigingen die in AMICE zijn doorgevoerd. De handleiding in de tool is noodgedwongen ook summier. Daarom vindt u in de 'Handleiding genereren AMICE en e-MJV-apportage voor Af-val-idatietool 2021' een uitgebreide instructie hoe bestanden uit AMICE en e-MJV te halen en te gebruiken in de afvalvalidatietool.