De handleiding in de Af-val-idatie-tool (op het eerste tabblad van de tool) is niet aangepast ten opzichte van de recente wijzigingen die in AMICE zijn doorgevoerd. De handleiding in de tool is noodgedwongen ook summier. Daarom vindt u in de '2023 Handleiding genereren AMICE en e-MJV rapportage voor Af-val-idatietool' een uitgebreide instructie hoe bestanden uit AMICE en e-MJV te halen en te gebruiken in de afvalvalidatietool.