Dit onderdeel is van belang voor de bedrijven die een Integraal PRTR-verslag indienen en voor de bevoegde instanties die deze verslagen beoordelen.

Voor bedrijven is het van belang te weten wat er met hun gegevens gebeurt en wanneer een aanvraag voor vertrouwelijke behandeling kan worden gedaan. De bevoegde instanties dienen een dergelijke aanvraag te (kunnen) beoordelen.