Het komt voor dat bedrijven om welke reden dan ook een wijziging willen doorvoeren in een rapportage die al is goedgekeurd door de beoordelende instantie (= status Geaccepteerd). Goedgekeurde (historische) rapportages kunnen niet meer door de bedrijven worden gewijzigd via de e-MJV webapplicatie. Hiervoor maakt u gebruik van het mutatieformulier.