Bedrijven die wel beschikken over emissiegegevens van totaal stof (door metingen) kunnen gebruik maken van dit bestand met omrekenfactoren voor TSP, fijn stof PM10 en fijn stof PM2,5 (dus niet van de database fijn stof!).