De Af-val-idatietool is een hulpmiddel voor het beoordelen van het afvalonderdeel in het Integraal PRTR-verslag van het e-MJV met behulp van gegevens uit LMA/Amice).