Hulptabel vergelijking IPPC-categorieen van voor 2013 en E-PRTR