Uit de meldingen aan de e-MJV helpdesk blijkt dat er nog veel verzoeken zijn over het verkrijgen van data uit de modules MJA- en MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en/of EEP. Ook meldingen inzake door het e-MJV team verwijderde gebruikersaccounts hangen hiermee samen.

Zoals wij eerder meerdere malen schriftelijk hebben gecommuniceerd aan de bedrijven die de modules MJA- en MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en/of EEP dienden in te vullen, is vanaf 1 januari 2023 alle data uit deze modules uit de e-MJV database gehaald en overgedragen aan RVO, als gevolg van het aflopen van de monitoring uit deze energieconvenanten. 

Mocht u uw data eerder niet hebben kunnen veiligstellen, dan kunt u deze data alsnog verkrijgen door contact op te nemen met de desbetreffende contactpersoon bij RVO.

Er bestaan momenteel geen plannen voor een vervolg op de MJA-, (Addendum) MEE- of EEP-module. 

Tevens hebben wij het bedrijfsaccount en bijbehorende gebruikersaccounts verwijderd van die bedrijven die eerder uitsluitend verplicht waren de modules MJA- en MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en/of EEP in te vullen. De reden hiervoor is dat het e-MJV geen gegevens meer bevat over deze bedrijven en er daarom ook geen reden meer is deze accounts te behouden. 

Indien u nog steeds toegang heeft tot het e-MJV vanwege andere rapportageverplichting(en), maar andere, nieuwe problemen ervaart, of nieuwe (kleine) fouten ontdekt in de applicatie, meldt deze dan aan de helpdesk voor het e-MJV, het Informatiepunt WVL van Rijkswaterstaat, via telefoonnummer 088-797 71 02 en/of via het e-mailadres informatiepuntwvl@rws.nl

Met vriendelijke groet,

Het e-MJV team