Addendum MEE-monitoring: geplande besparing telt niet mee als ‘Actief in 2020’ niet is aangevinkt

Addendum MEE-monitoring: geplande besparing telt niet mee als ‘Actief in 2020’ niet is aangevinkt

In de Addendum MEE-module kan een bedrijf bij een energiebesparingsmaatregel aangeven of een maatregel actief is in 2020. De geplande besparing van de desbetreffende maatregel telt in de nieuwe versie niet mee in de cijfers over de geplande besparing in de submodule ‘Resultaten’ indien "Actief in 2020" niet is aangevinkt.

MJA- en MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: uploaden van een bijlage per energiebesparingsmaatregel ter onderbouwing mogelijk gemaakt

MJA- en MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: uploaden van een bijlage per energiebesparingsmaatregel ter onderbouwing mogelijk gemaakt

Alle bedrijven die de monitoringmodule invullen, krijgen in de nieuwe versie de mogelijkheid een bijlage toe te voegen bij elke afzonderlijke energiebesparingsmaatregel als onderbouwing van de desbetreffende maatregel.

MJA- en MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: toevoegen bijlage voor MJA-bedrijven voor maatregelen in de subcategorie ‘Inkoop duurzame energie’ verplicht

MJA- en MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: toevoegen bijlage voor MJA-bedrijven voor maatregelen in de subcategorie ‘Inkoop duurzame energie’ verplicht

Het toevoegen van een bijlage bij energiebesparingsmaatregelen in de categorie DE en de subcategorie ‘Inkoop duurzame energie’ is verplicht voor MJA-bedrijven. De verplichting geldt verder alleen voor maatregelen die zijn uitgevoerd in het verslagjaar. Meer informatie vindt u op de website van RVO over de onderbouwing van de inkoop van duurzame energie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/mja3-mee#onderbouwen-inkoop-duurzame-elektriciteit

MJA- en MEE-monitoring - Energiebesparingsmaatregelen: downloaden bijlage bij energiebesparingsmaatregel mogelijk gemaakt via paperclip-icoon in nieuwe kolom Bijlage

MJA- en MEE-monitoring - Energiebesparingsmaatregelen: downloaden bijlage bij energiebesparingsmaatregel mogelijk gemaakt via paperclip-icoon in nieuwe kolom Bijlage

In het maatregelenoverzicht in de submodule Energiebesparingsmaatregelen wordt een paperclip getoond in de nieuwe kolom Bijlage, indien er een bijlage bij de maatregel is geüpload. Via een klik op de paperclip kan de bijlage worden gedownload.

MJA- en MEE-monitoring: nieuwe submodule Directiebeoordeling energiezorg voor MJA-bedrijven

MJA- en MEE-monitoring: nieuwe submodule Directiebeoordeling energiezorg voor MJA-bedrijven

Een MJA-bedrijf dat langer dan drie jaar deelnemer aan het MJA-convenant is en zegt te voldoen aan de energiezorgplicht dient dit onder andere te onderbouwen door het aanleveren van een zogenaamde ‘directiebeoordeling energiezorg’. Hiervoor is een nieuwe submodule Directiebeoordeling energiezorg beschikbaar gesteld. Meer informatie over de verplichtingen in het kader van het energiemanagement vindt u op de website van RVO, op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/mja3-mee/verplichtingen/energiemanagement.

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: MJA/MEE_overig-csv uitgebreid met indicatie Directiebeoordeling energiezorg geüpload (ja/nee)

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: MJA/MEE_overig-csv uitgebreid met indicatie Directiebeoordeling energiezorg geüpload (ja/nee)

In de csv MJA_overig die is te downloaden via Verslagen in tabelvorm op de besloten website van het e-MJV is analoog aan de uitbreiding in de e-MJV-applicatie een nieuwe kolom ‘Directiebeoordeling energiezorg geüpload’ (met resultaat Ja of Nee) toegevoegd.

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: extra kolom in de csv ‘MJA/MEE_maatregelen_totalen’ met indicatie Bijlage directiebeoordeling energiezorg (ja/nee)

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: extra kolom in de csv ‘MJA/MEE_maatregelen_totalen’ met indicatie Bijlage directiebeoordeling energiezorg (ja/nee)

In de csv’s MJA_maatregelen_totalen en MEE_maatregelen_totalen is analoog aan de nieuwe functionaliteit in het e-MJV, betreffende het toevoegen van een bijlage per besparingsmaatregel, een nieuwe kolom ‘Bijlage’ (met resultaat Ja of Nee) toegevoegd.

Besloten website – Tools: gekoppelde bestanden uitgebreid en aangepast voor het downloaden van de MJA-bijlage Directiebeoordeling energiezorg

Besloten website – Tools: gekoppelde bestanden uitgebreid en aangepast voor het downloaden van de MJA-bijlage Directiebeoordeling energiezorg

Het menuonderdeel Tools- Gekoppelde bestanden op de besloten website van het e-MJV is uitgebreid en aangepast voor het downloaden van de MJA-bijlage Directiebeoordeling energiezorg. De zoekvelden ‘Convenant’, ‘Sector en ‘Documenttype’ zijn toegevoegd. Voor het downloaden van bijlagen directiebeoordelingen energiezorg kan er onder ‘Documenttypen worden gekozen voor ‘Directiebeoordeling energiezorg’.

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: performance download Addendum MEE en niet-MJA-/MEE-csv’s verbeterd

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: performance download Addendum MEE en niet-MJA-/MEE-csv’s verbeterd

De performance van het downloaden van de Addendum MEE-csv’s en de niet-MJA / MEE-csv’s onder Verslagen in tabelvorm op de besloten website is verbeterd door het vooraf klaarzetten van resultaattabellen (optie ‘recente gegevens’ in plaats van ‘actuele gegevens’). Dit is dezelfde verbetering als die reeds is doorgevoerd voor de MJA- en MEE-csv’s.

Indexscherm verslag: link naar Vertrouwelijkheid (besloten website) toegevoegd

Indexscherm verslag: link naar Vertrouwelijkheid (besloten website) toegevoegd

In de kolom Informatie op het Indexscherm van het verslag is een link naar het onderdeel Vertrouwelijkheid van de besloten website toegevoegd.

Indexscherm verslag: link naar Accountbeheer (besloten website) toegevoegd

Indexscherm verslag: link naar Accountbeheer (besloten website) toegevoegd

In de kolom Informatie op het Indexscherm van het verslag is een link naar het onderdeel Accountbeheer van de besloten website toegevoegd.

Afval: performance ophalen gegevens afvalstoffen uit e-MJV-database verbeterd

Afval: performance ophalen gegevens afvalstoffen uit e-MJV-database verbeterd

In de module Afval is het ophalen van de gegevens van reeds ingevoerde afvalstoffen verbeterd waardoor dit veel sneller gebeurt.

Lucht: afronding referentiewaarden verbrandingsemissies gestandaardiseerd

Lucht: afronding referentiewaarden verbrandingsemissies gestandaardiseerd

In de submodule 'Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)’ is de afronding op decimalen van de referentiewaarden van verbrandingsemissies consequent en logisch gemaakt afhankelijk van het aantal tekens van de getallen.

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

De keuzelijst van energiedragers en bijbehorende stookwaarden/emissiefactoren is geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst.  De stookwaarde van de brandstof Overige bitumineuze steenkool en de CO2-emissiefactor van Afval als brandstof zijn gewijzigd.

IPPC-applicatie: nieuwe velden SBI-code en Status

IPPC-applicatie: nieuwe velden SBI-code en Status

Vanwege verplichte opgave in de RIE-rapportage zijn in de IPPC-applicatie twee velden toegevoegd: ‘SBI-code’ en ‘Status’. Beide velden zijn gekoppeld aan een vaste keuzelijst. Met het veld ‘Status’ kan worden aangegeven of een bedrijf in oprichting, in bedrijf, tijdelijk buiten gebruik of permanent buiten gebruik is.