In het statusoverzicht kan een bedrijf of beoordelende instantie de status van een module aanpassen. Hieronder vindt u alle statussen die eventueel gekozen kunnen worden, afhankelijk van uw bevoegdheid.

Gereed voor invoer

Beginstatus van het e-MJV, een bedrijf kan nu beginnen met invoeren. Modules met deze status zijn niet in te zien door de beoordelende instantie.

Concept

Een bedrijf kan één of meerdere modules als concept publiceren. De desbetreffende beoordelende instantie kan dit concept inzien, maar nog niet via het e-MJV valideren (beoordelen). De gegevens in modules die met de status concept zijn gepubliceerd zijn namelijk nog niet in de definitieve database opgeslagen. Dit is pas het geval bij de volgende status (definitief ingevoerd, zie hieronder). Pas dan is beoordeling via het e-MJV mogelijk.

Het concept kan gebruikt worden bij vooroverleg tussen het bedrijf en beoordelende instantie. Een bedrijf kan zoveel concepten indienen als wenselijk is. Het is echter ook mogelijk de modules direct op de status definitief ingevoerd te zetten.

Definitief ingevoerd

Een bedrijf dient één of meerdere modules definitief in. Het bedrijf geeft daarmee aan dat deze modules gereed zijn voor beoordeling door de beoordelende instantie. Een bedrijf kiest hiervoor de status Definitief ingevoerd en publiceert de gegevens. Het bedrijf kan de gegevens daarna niet meer aanpassen, tenzij de beoordelende instantie om aanvulling vraagt en de module op aanvulling gevraagd heeft gezet (zie paragraaf  Aanvulling gevraagd hieronder). Er wordt slechts één versie van de gegevens bewaard: de meest recente.

Aanvulling gevraagd 

De beoordelende instantie heeft na haar oordeel nog aanvullende vragen voor het bedrijf. Zij geeft met deze status aan dat zij nog meer of aangepaste gegevens van het bedrijf wil ontvangen. Via een tekstueel oordeel in het onderdeel Opmerkingen kan de beoordelende instantie dit toelichten. De beoordelende instantie kiest de status Aanvulling gevraagd en publiceert de gegevens. Het bedrijf kan nu opnieuw gegevens invoeren, of de oude gegevens wijzigen. Hierna dient het bedrijf wederom definitief in. Het bedrijf kiest hiervoor opnieuw de status Definitief ingevoerd. Het bedrijf publiceert wederom de gegevens. Zo kan de beoordelende instantie de gegevens opnieuw beoordelen.

Geaccepteerd

De beoordelende instantie accepteert de gegevens. De beoordelende instantie kiest de status Geaccepteerd en publiceert de gegevens. Dit is een eindstatus in het e-MJV.

Niet geaccepteerd

De beoordelende instantie accepteert de gegevens niet. De beoordelende instantie kiest de status Niet geaccepteerd en publiceert de gegevens. Deze status is een eindstatus en is onomkeerbaar. Indien de beoordelende instantie het niet eens is met een module en in dialoog wil met een bedrijf of een verbeterde rapportage verlangt, dient de status Aanvulling gevraagd te zijn.

Let op: als een module die onderdeel is van het Integraal PRTR-verslag de status Niet geaccepteerd krijgt, krijgt het gehele verslag de juridische status Negatieve verklaring (dit is geen status die in het e-MJV voorkomt). De data uit dit Integraal PRTR-verslag worden niet doorgeleverd aan Europa. In de Leidraad Milieujaarrapportages staat hierover meer informatie.