Helpteksten

In de helpteksten van het e-MJV treft u meer gebruikersinformatie aan. Het invullen, beoordelen en publiceren van gegevens wordt in deze helpteksten stap voor stap toegelicht. De helpteksten zijn te vinden in de e-MJV-applicatie en op de besloten website. Daarnaast vindt u op de website verschillende instructies die hierover meer uitleg geven.

Besloten website

U krijgt met uw inlogcombinatie toegang tot de besloten website. Hier kunt u onder andere het e-MJV openen en de voortgang van het indienen en beoordelen van verslagen bekijken (via Toon procesvoortgang). In het onderdeel PRTR onder drempel kunt u als bedrijf aangeven dat u voor de gehele inrichting gedurende het verslagjaar onder de drempelwaarden voor PRTR bent gebleven en niet hoeft te rapporteren.

Leidraad Milieujaarrapportages

De Leidraad is een hulpmiddel voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen bij het opstellen en beoordelen van milieujaarrapportages. U vindt in de Leidraad procedures, instructies, checklisten en voorbeelden die goed van pas komen bij het opstellen en beoordelen van uw milieujaarrapportages.

Internet

Actuele informatie en veelgestelde vragen vindt u op deze website (onder andere onder Nieuws en Vraag en antwoord).

Kijk voor beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging op www.iplo.nl.

Helpdesk

Tot slot kunt u met al uw vragen over elektronische rapportage en beoordeling terecht bij de e-MJV-helpdesk.