Voor zuiveringsbeheerders is een rekentool beschikbaar waarmee de water- en luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s berekend kunnen worden, de RWZI-rekentool water- en luchtgerelateerde emissies.

Via de onderstaande koppelingen kunt u deze tool en de bijbehorende handleiding openen/downloaden. De nieuwe versie van de rekentool is ten opzichte van de vorige versie uitgebreid met emissiefactoren voor zware metalen. Uitleg daarover is gegeven in de geactualiseerde handleiding.

RWZI-rekentool water- en luchtgerelateerde emissies versie 2020-2021

Handleiding RWZI-rekentool en e-MJV voor Zuiveringsbeheerders versie 2020-2021