In de loop van maart 2024 wordt de nieuwe Rekentool voor RWZI’s ter beschikking gesteld. We verzoeken u de oude Rekentool 2020-2021 niet (meer) te gebruiken.