Met de publicatie van het STOWA-rapport Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi's zijn voor alle PRTR-parameters de luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi's uitgewerkt. Voor zuiveringbeheerders is een RWZI-rekentool met handleiding ontwikkeld.

De Rekentool waarmee de water- en luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s berekend kunnen worden, heeft vorig jaar een grote onderhoudsbeurt gehad; de opzet is hetzelfde gebleven.

U wordt geadviseerd de Handleiding v2018-02 ter harte te nemen. De versie Handleiding v2018-02 sluit nu helemaal aan bij het e-MJV.