Dit is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag voor het beoordelen van een Meet- en Registratiesysteem (MRS) van een bedrijf.

Inzicht in het Meet- en Registratiesysteem is voorwaarde voor het goed kunnen beoordelen van een MJV of PRTR-verslag. Vaak komt het Meet- en Registratiesysteem al lopende het verslagjaar in het kader van een bedrijfsbezoek aan de orde.

Uitsluitend wanneer de toegepaste methodes goed gedocumenteerd zijn, is het mogelijk voor het bevoegd gezag de kwaliteit van de milieugegevens te beoordelen. Daarom moeten het bedrijf de toegepaste methodes in detail beschrijven. In de leidraad is hiervoor een voorbeeld opgenomen. Voor het bevoegd gezag zijn aanvullend onderstaande checklisten opgenomen als hulpmiddel bij de beoordeling van het Meet- en Registratiesysteem.

Checklist Wm

Checklist Wtw

Ondersteunende  documenten