rokende schoorsteen

De submodule Stookinstallaties is sinds dit verslagjaar vervallen. De stookinstallaties die vorig jaar zijn gerapporteerd in de submodule Stookinstallaties zijn daarom in het huidige verslagjaar voor-ingevuld in de submodule Emissietabel verbrandingsemissies. Door een technische fout ontbraken deze voor-ingevulde stookinstallaties echter. Deze fout is gecorrigeerd.

Van bedrijven die de module Lucht reeds hebben gepubliceerd is de status van de module na deze herstelactie op de status Aanvulling gevraagd gezet. Aan deze en andere bedrijven is het advies de toegevoegde installaties, en indien van toepassing de ingevoerde gegevens, in de module Lucht opnieuw te controleren en aan te vullen en/of aan te passen. Indien de - door de herstelactie - toegevoegde stookinstallaties niet terecht zijn toegevoegd, omdat deze alsnog zijn vervallen of onder een andere naam door het bedrijf zijn toegevoegd, kunnen de - door de herstelactie - toegevoegde stookinstallaties uiteraard weer worden verwijderd, voordat de module Lucht (opnieuw) wordt gepubliceerd.