Bij controle van de ingevoerde data kunnen de volgende foutmeldingen worden gegeven: 

- Startjaar en Eindjaar moeten gevuld zijn

- Er dient minimaal één Activiteit/ Installatie te worden ingevuld

Deze foutmeldingen zijn onterecht wanneer er alleen leesrechten voor de ZZS-modules zijn en u geen nieuwe ZZS-rapportage wilt indienen. U kunt deze foutmeldingen negeren voor het publiceren van de modules in het kader van het Integraal PRTR-verslag en Afvalwaterzuivering.