Op 5 maart hebben het Ministerie van IenW en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gezamenlijk een webinar gegeven over de ZZS-emissiedatabase. Het Q&A-document met daarin beantwoording van alle vragen die voorafgaand en tijdens het webinar zijn gesteld, is inmiddels ook beschikbaar. U kunt de opname van het webinar, de presentatie en het Q&A-document nu downloaden via deze link: https://filesender.rivm.nl/?s=download&token=5fad16d1-6b67-41e7-8027-4f51b2172943