Op 5 maart hebben het Ministerie van IenW en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gezamenlijk een webinar gegeven over de ZZS-emissiedatabase. U kunt de opname van het webinar en de presentatie nu downloaden via deze link. Er wordt nog gewerkt aan een Q&A-document met daarin beantwoording van alle vragen die voorafgaand en tijdens het webinar zijn gesteld. Zodra dit beschikbaar is wordt u hiervan op deze plek op de hoogte gesteld.