Colofon

Ministerie van IenW (voorheen Ministerie van VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer))
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Interprovinciaal Overleg
www.ipo.nl

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 
www.vng.nl

Unie van Waterschappen
www.uvw.nl

Informatiepunt Leefomgeving
www.iplo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
www.rvo.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.rivm.nl

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/water-verkeer-en-leefomgeving

DCMR Milieudienst Rijnmond
www.dcmr.nl

VNO-NCW
www.vno-ncw.nl