Dit is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag voor het beoordelen van een PRTR-verslag.

Bij de inhoudelijke beoordeling van het PRTR-verslag kan het bevoegde gezag gebruik maken van de checklist PRTR. Deze checklist is bedoeld om eenvoudig te kunnen vaststellen of de rapportage volledig is ingevuld, of er belangrijke afwijkingen/ wijzigingen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar en of de toelichtingen toereikend zijn. De ingevulde checklist kan worden gebruikt bij het vragen om aanvullingen en/of toelichtingen aan het bedrijf en bij het onderbouwen van het totaaloordeel over de rapportage.

Deze checklist is gekoppeld aan verschillende modules/thema's en cumulatief uitgeschreven. De checklist lijkt daardoor erg omvangrijk. Het bevoegd gezag kiest echter alleen de relevante delen. Hierdoor zal de beoordeling overzichtelijk en eenvoudiger worden.

Hieronder de checklist per module: