In dit bestand is de actuele registratie (per 16 september 2022) van PRTR-bedrijven en beoordelende instantie (en indien bekend bevoegde gezagen) opgenomen. Indien u als bedrijf of bevoegd gezag (of beoordelende instantie) onjuistheden of onvolkomenheden hierin aantreft, dient u dit na onderlinge afstemming aan te geven bij de e-MJV helpdesk. Het bestand wordt regelmatig geactualiseerd op deze plaats beschikbaar gesteld.