In dit bestand is de actuele registratie (per 19 maart 2021) van PRTR-bedrijven en beoordelende instantie (en indien bekend bevoegde gezagen) opgenomen. Indien u als bedrijf of bevoegd gezag (of bevoegde instantie namens bevoegd gezag) onjuistheden of onvolkomenheden hierin aantreft, dient u dit na onderlinge afstemming aan te geven bij de e-MJV helpdesk. Het bestand wordt regelmatig geactualiseerd op deze plaats beschikbaar gesteld.