In dit bestand is de actuele registratie (per 13 juni 2024) van PRTR-bedrijven en bijbehorende beoordelende instantie(s) (en indien bekend bevoegde gezagen) opgenomen. Indien u als bedrijf, bevoegd gezag of beoordelende instantie onjuistheden of onvolkomenheden hierin aantreft, dient u dit na onderlinge afstemming aan te geven bij de e-MJV helpdesk. Het bestand wordt regelmatig geactualiseerd en op deze plaats beschikbaar gesteld.