• Veelgestelde vragen en actuele informatie over ontwikkelingen rond het e-MJV vindt u op de startpagina en onder vraag en antwoord.
  • Informatie over het indienen en valideren van het Integraal PRTR-verslag (bedoeld voor bedrijven en bevoegde gezagen) is opgenomen in de Leidraad Milieujaarrapportages.
  • Antwoorden op veelgestelde (beleids-)vragen over het Integraal PRTR-verslag worden regelmatig bijgewerkt op de bovengenoemde pagina.
  • Meer informatie over het Integraal PRTR-verslag treft u ook aan op de internetsites van het Ministerie van IenW en Informatiepunt Leefomgeving.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de helpdesk.