Nederlands technische afspraak (NTA 8029): Bepaling en registratie van industriële fijn stofemissies

De NTA (8029) beschrijft de methode voor het bepalen van de jaarlijkse emissievracht van fijn stof (PM10 en PM2,5). Hiervoor zijn verschillende bepalingsmethoden mogelijk, afhankelijk van de beschikbare informatie bij het bedrijf. Deze NTA beschrijft:

  • directe fijnstofmetingen
  • gebruik van omrekenfactoren
  • emissiefactoren

De voorkeur gaat uit naar metingen, omdat die meestal de beste informatie opleveren. Deze NTA is een hulpmiddel bij het vaststellen van fijn stofemissies. Bedrijven mogen afwijken van de in deze NTA beschreven werkwijzen als eigen methoden of werkwijzen tot een vergelijkbaar of kwalitatief beter resultaat leiden.

De database emissiefactoren en omrekenfactoren is een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de fijn stofemissies. Via de database worden emissiefactoren, omrekenfactoren en verwijderingsrendementen van nageschakelde technieken voor de bepaling van fijn stof beschikbaar gesteld.

NTA downloaden

U kunt de NTA downloaden via de internetsite van NEN. De publicatie is gratis te downloaden na registratie op de site. NEN houdt u dan automatisch op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze NTA.