Abatement-technieken

Technieken om de emissie van fijn stof te reduceren

Emissiefactor

Representatieve waarde die het verband legt tussen de hoeveelheid geëmitteerde verontreiniging en de omvang of de intensiteit van de bronactiviteit.

Fijn stof

Gelijk aan de definitie van PM10.

Omrekenfactor

Factor die voor een bepaalde stofemissie de verhouding aangeeft tussen de grootte van de emissie voor elk van de fracties die kunnen worden onderscheiden in het stof op basis van deeltjesgrootte, zoals totaal stof, PM10 en PM2,5.

Zo kan voor de emissie van PM10 de fractie PM10/TSP worden aangegeven of voor de emissie van PM2,5 het aandeel in de PM10-emissie.

PM10

Zwevende deeltjes, die bij bemonstering een op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50% bij een aërodynamische middellijn van 10 µm.

PM2,5

Zwevende deeltjes, die bij bemonstering een op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50% bij een aërodynamische middellijn van 2,5 µm.

Totaal stof

Verzameling van al het zwevend stof, ongeacht de deeltjesgrootte.

Het Engelse begrip Total Suspended Particles (TSP) komt overeen met het begrip totaal stof.