Is het noodzakelijk om alle velden van de database fijn stof in te vullen? 
Dit is niet nodig. Vaak is niet alles bekend. Wel is het zo dat hoe meer velden worden ingevuld, hoe nauwkeuriger het eindresultaat zal zijn.

Is het verplicht om gebruik te maken van de database fijn stof? 
Nee, de database is een hulpmiddel. Als het bedrijf kan aantonen dat hun eigen methoden en werkwijzen tot een vergelijkbaar of kwalitatief beter resultaat leiden dan wat in de NTA beschreven staat, dan mag dit.

Kan ik per categorie meerdere antwoorden geven? 
Nee, dit is niet mogelijk. Handig is om het antwoord te geven dat het meest specifiek uw bedrijf weergeeft.

Wanneer ik onder Sector de keuzemogelijkheid 'Other activities' aanvink krijg ik automatisch al een eindresultaat waarom? 
Dit komt, omdat dit resultaat alles weergeeft wat in de database staat. Een verdere specificatie kan dan niet meer worden gegeven.

Wat is de logica achter de keuzemogelijkheden bij zowel First als Second criteria? 
De keuzemogelijkheden zijn gebaseerd op de gevonden emissiefactoren. Aangezien de bronnen achter deze emissiefactoren verschillen, kan voor beide niveaus van criteria niet een vast criterium gedefinieerd worden. Deze criteria moeten dan ook gezien worden als een extra verfijning voor het eindresultaat. Aan te raden valt om eerst de andere opties in te vullen.

Wat kan gekozen worden onder de keuzemogelijkheid Abatement? 
Onder Abatement kunt u de in uw bedrijf toegepaste emissie-reducerende techniek aanvinken.

Wat wordt in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) beschreven? 
De NTA beschrijft de methode voor het bepalen van de jaarlijkse emissievracht fijn stof (PM10 en PM2,5).