Waar kan ik iemand machtigen?

Op de besloten website onder Accountbeheer kunt u iemand machtigen: https://secure.rivm.nl/emr/Accountbeheer.aspx.
Op deze pagina kunt u tevens gegevens van uw account wijzigen of, indien u een hoofdaccount heeft, sub-accounts toevoegen aan uw organisatie. De nieuwe gebruiker krijgt vervolgens een e-mail met accountgegevens en een initieel wachtwoord. Dit dient direct gewijzigd te worden na inloggen.
Het wijzigen van het wachtwoord van een bestaand account is hier ook mogelijk.
 

Kan een gebruiker met hetzelfde e-mailadres worden geregistreerd/ aangemeld voor e-MJV's van meerdere locaties?

Een e-mailadres kan slechts aan één locatie en één account gekoppeld zijn. Als een gebruiker voor meer dan één locatie het e-MJV wil invullen zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Een alias als e-mailadres.
    U kunt via uw ICT-beheerder zorgen voor een tweede e-mailadres dat gekoppeld is aan uw primaire e-mailadres. Met dit tweede e-mailadres kunt u een account (laten) aanmaken voor de tweede locatie. Dit geldt voor iedere locatie die u wilt toevoegen. De hoofdgebruiker e-MJV voert de handelingen zelf uit, en kan daarmee zelf snel regelen dat met een alternatief e-mailadres toegang wordt verkregen.
  2. Een koepelaccount (ook wel concernaanpak genoemd).
    Dit kan de helpdesk in samenwerking met de beheerders van het e-MJV voor u aan laten maken. Een koepelaccount zorgt ervoor dat de gebruiker toegang krijgt tot alle locaties die onder het koepelaccount vallen. Een koepelaccount kan worden aangevraagd met behulp van het formulier voor concernaanpak. Een toelichting en de link naar dit formulier vindt u hier.