Hoe komt het dat ik na uitloggen (via het hoofdmenu) met het ene account en vervolgens na inloggen met een ander account toch weer met het vorige account in het e-MJV zit?

Na gebruik van de functie Uitloggen in het hoofdmenu van de besloten website en de e-MJV-applicatie wordt het inlogprofiel van het gebruikte inlogaccount vastgehouden. Dit is vooralsnog niet aan te passen. Wanneer u als gebruiker wilt wisselen van inlogaccount, adviseren we eerst de gehele browser af te sluiten, zodat het bestaande inlogprofiel vervalt. Mocht u voor meerdere bedrijven een verslag indienen, dan is een andere mogelijkheid hiervoor gebruik te maken van een concernaccount. Voorwaarde en gevolg zijn dat alle gebruikers onder dit koepelaccount vallen en alle gebruikers toegang hebben tot alle modules en verslagen van alle locaties die onder het koepelaccount vallen.

De gegevens zijn niet meer te veranderen.

Controleer (als bedrijf) in het statusoverzicht of de module nog de status gereed voor invoer' (of ‘concept’) of 'Aanvulling gevraagd' heeft. Alleen in modules met deze status kan het bedrijf gegevens invoeren. De status definitief ingevoerd' is vòòr publiceren altijd terug te zetten naar ‘gereed voor invoer’. Na publiceren is dat niet meer mogelijk. De beoordelende instantie is aan zet als een bedrijf nog iets wil aanpassen, iets is vergeten toe te voegen of wanneer de beoordelende instantie een aanvulling, wijziging of toelichting vraagt. Een wijziging in een module is dan weer mogelijk, zodra de beoordelende instantie de module de status 'Aanvulling gevraagd' heeft gegeven en deze heeft gepubliceerd. Indien de status van een module voor het bedrijf nog niet is gewijzigd naar 'Aanvulling gevraagd', maar de beoordelende instantie geeft aan van wel, dan is de kans groot dat de beoordelende instantie de module nog niet met de nieuwe status 'Aanvulling gevraagd' heeft gepubliceerd. Kortom, na publiceren met de status 'definitief ingevoerd' kunnen er alleen wijzigingen plaatsvinden als de status op 'Aanvulling gevraagd' staat.

Waarom zijn in de module Algemene gegevens de velden voor contactpersoon en e-mailadres van de beoordelende instantie niet meer invulbaar voor de gebruikers?

Omdat de naam van de contactpersoon en het e-mailadres van de beoordelende instantie vaak niet goed worden opgegeven kunnen deze velden op verzoek van de beoordelende instanties niet meer worden ingevuld en gewijzigd door de gebruikers. Wanneer de gegevens ontbreken of niet juist zijn, wordt verzocht na bevestiging van de beoordelende instantie contact op te nemen met de e-MJV-helpdesk. De juiste gegevens kunnen dan worden opgenomen in het e-MJV.

Waar kan ik een beschrijvend deel of andere bijlagen koppelen?

U kiest voor de menuoptie Bijlagen om één of meerdere bestanden te koppelen. Dit kan een document zijn, maar ook een tabelbestand of bijvoorbeeld een ZIP-bestand waarin meerdere documenten of andere typen bestanden zitten.

Hoe werkt de e-mailnotificatie in het e-MJV?

Via het e-MJV kan de contactpersoon van een bedrijf per e-mail een notificatie sturen naar de contactpersoon van de beoordelende instantie en vice versa. Deze e-mailnotificatie kan worden verzonden wanneer van één of meerdere modules een status in de database is gewijzigd en gepubliceerd.

Voor de juiste werking van de e-mailnotificatie (van bedrijf naar de beoordelende instantie en vice versa) moet u een aantal stappen uitvoeren:

  • Op het tabblad Basisgegevens in de module Algemene gegevens moet het e-mailadres van de contactpersoon binnen de inrichting worden ingevuld (hij of zij gaat dan akkoord met elektronische vervolgcommunicatie).
  • Op het tabblad Beoordelaars dient de contactpersoon van het bedrijf het e-mailadres van de contactpersoon van de beoordelende instantie te controleren of indien het ontbreekt dit door te geven aan de e-MJV-helpdesk.
  • Op het moment dat één of meerdere modules succesvol zijn gepubliceerd en bovenstaande stappen zijn uitgevoerd, verschijnt een pop-up met een link naar het e-mailprogramma. Door in deze pop-up op de knop Zenden te klikken opent het e-mailprogramma van de gebruiker met een vooropgestelde maar te bewerken e-mail. Als deze e-mail wordt verzonden wordt de contactpersoon van de beoordelende instantie op de hoogte gesteld van één of meerdere wijzigingen in het verslag. Vice versa kan op dezelfde wijze de contactpersoon van het bedrijf worden geïnformeerd, zodra een module in het e-MJV is beoordeeld.