De adresgegevens kloppen niet

Neem contact op met de helpdesk om de juiste gegevens door te geven.

Hoe kom ik aan een papieren format?

  • Het bedrijf mag het Integraal PRTR-verslag niet op papier inleveren. Indiening en beoordeling verlopen altijd via het e-MJV.
  • De olie- en gaswinningbedrijven leveren hun getalsmatig deel ook via het e-MJV in. Ook de beoordeling verloopt via het e-MJV.
  • Ook de bedrijven die rapporteren in het kader van afspraken met de branchevereniging voor de zuivelindustrie (Zuivel niet-PRTR) of op basis van vrijwilligheid, dienen hun gegevens in via het e-MJV. Ook de beoordeling van deze rapportages verloopt altijd via het e-MJV.

Ik heb nog geen gebruikersnaam en wachtwoord

U kunt begin januari met uw huidige gebruikersnaam (e-mailadres) inloggen. U wordt dan automatisch doorverwezen naar het scherm waar u uw nieuwe wachtwoord kunt aanvragen. Het wachtwoord van vorig jaar vervalt hiermee. Zodra de applicatie en de besloten website beschikbaar zijn melden wij dit op de startpagina van deze website.

Als u de hoofdgebruiker van het e-MJV bent en u heeft nog niet eerder inloggegevens ontvangen maar heeft deze wel nodig, dan adviseren we u contact op te nemen met de helpdesk.

Ik heb nog geen informatie over het (vernieuwde) e-MJV ontvangen

Jaarlijks vindt vanaf december een aantal verzendingen plaats. De zendingen worden gestuurd naar de hoofdgebruiker e-MJV binnen uw organisatie zoals die bij ons bekend is of, wanneer deze niet bekend is, ter attentie van de ‘contactpersoon milieu’. Indien uw organisatie nog niets heeft ontvangen en het is voor u relevant als verslagplichtig bedrijf of verantwoordelijke beoordelende instantie, neem dan contact op met de helpdesk.

Ik vul voor meerdere inrichtingen binnen ons concern het e-MJV in. Is het mogelijk om hiervoor een centraal inlogaccount te ontvangen?

Ja, voor gebruikers die voor twee of meer inrichtingen binnen een concern het e-MJV invullen, bestaat de mogelijkheid een overkoepelend inlogaccount te gebruiken. Dit account kunt u aanvragen via onze website, concernaanpak.