De adresgegevens kloppen niet

Neem contact op met de helpdesk om de juiste gegevens door te geven.

Hoe kom ik aan een papieren format?

  • Het bedrijf mag het Integraal PRTR-verslag niet op papier inleveren. Indiening en beoordeling verlopen altijd via het e-MJV.
  • De olie- en gaswinningbedrijven leveren hun getalsmatig deel ook via het e-MJV in. Ook de beoordeling verloopt via het e-MJV.
  • Ook de bedrijven die rapporteren in het kader van afspraken met de branchevereniging voor de zuivelindustrie (Zuivel niet-PRTR) of op basis van vrijwilligheid, dienen hun gegevens in via het e-MJV. Ook de beoordeling van deze rapportages verloopt altijd via het e-MJV.

Ik heb nog geen gebruikersnaam en wachtwoord

U kunt begin januari met uw huidige gebruikersnaam (e-mailadres) inloggen. U wordt dan automatisch doorverwezen naar het scherm waar u uw nieuwe wachtwoord kunt aanvragen. Het wachtwoord van vorig jaar vervalt hiermee. Zodra de applicatie en de besloten website beschikbaar zijn melden wij dit op de startpagina van deze website.

Als u de hoofdgebruiker van het e-MJV bent en u heeft nog niet eerder inloggegevens ontvangen maar heeft deze wel nodig, dan adviseren we u contact op te nemen met de helpdesk.

Ik heb nog geen informatie over het (vernieuwde) e-MJV ontvangen

Jaarlijks wordt medio december de aankondiging voor het nieuwe verslagjaar verzonden. Deze en eventuele andere zendingen over het e-MJV worden gestuurd naar de hoofdgebruiker e-MJV binnen uw organisatie zoals die bij ons bekend is. Indien uw organisatie nog niets heeft ontvangen en het is voor u als verslagplichtig bedrijf of verantwoordelijke beoordelende instantie relevant, neem dan contact op met de helpdesk.

Ik vul voor meerdere inrichtingen binnen ons concern het e-MJV in. Is het mogelijk om hiervoor een centraal inlogaccount te ontvangen?

Ja, voor gebruikers die voor twee of meer inrichtingen binnen een concern het e-MJV invullen, bestaat de mogelijkheid een overkoepelend inlogaccount te gebruiken. Dit account kunt u aanvragen via onze website, concernaanpak.