Database is (tijdelijk) niet bereikbaar

U wilt gegevens inzien of publiceren via het e-MJV, maar u krijgt de melding 'database is tijdelijk niet bereikbaar'. Controleer dan uw systeeminstellingen. Als u het besloten deel van de website ook niet kunt benaderen en eerder wel en er zijn geen wijzigingen in uw systeeminstellingen doorgevoerd, dan is de database tijdelijk niet bereikbaar en kunt u het later opnieuw proberen.

Het publiceren lukt niet

De volgende oorzaken en oplossingen zijn mogelijk:

  • U dient de module(s) eerst van status te wijzigen. Dan pas wordt de knop Publiceer beschikbaar. Klik dus eerst op de knop Wijzig status. Dit gaat per module. Controleer of de statussen van de te publiceren modules zijn omgezet in het statusoverzicht. Publiceren kan als bedrijf met de statussen Concept en Definitief ingevoerd. De beoordelende instantie geeft de volgende statussen mee in het e-MJV: Aanvulling gevraagd, Geaccepteerd en Niet geaccepteerd.
  • Het vinkje achter de te publiceren modules ontbreekt. Plaats het vinkje na de status te hebben aangepast en de knop Publiceer wordt beschikbaar.
  • Er zijn nog ontbrekende gegevens in het e-MJV. Door Controle te kiezen in het menu van het verslag wordt een overzicht gegeven van de ontbrekende gegevens. Voer deze gegevens in.

Als bovengenoemde niet van toepassing is, adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk.

De e-mailnotificatie werkt niet. Wat nu?

Mogelijk blokkeert uw webbrowser pop-ups. Controleer en pas de instellingen van de pop-upblokkering aan in de instellingen van uw browser, of laat deze aanpassen door uw ICT-beheerder.

Hoe weet de beoordelende instantie dat het verslag is gepubliceerd?

Met behulp van e-mailadresssen in de module Algemene gegevens kunt u een e-mailnotificatie activeren. Als op het tabblad Beoordelaars e-mailadressen van uw contactpersonen zijn opgenomen wordt bij het publiceren van uw verslag automatisch een pop-upscherm met een link naar een e-mail voor uw contactpersoon gegenereerd. Deze e-mail kunt u bewerken en vervolgens verzenden, waardoor de beoordelende instantie op de hoogte wordt gebracht van de publicatie. Wanneer u ook uw eigen e-mailadres invult op het tabblad Basisgegevens, ontvangt u bericht als de beoordelende instantie een oordeel heeft gegeven. U kunt overigens meerdere e-mailadressen invullen, gescheiden door een puntkomma.

Waarom een conceptverslag?

Een bedrijf kan één of meerdere modules als concept publiceren. De desbetreffende beoordelende instantie kan dit concept inzien, maar niet valideren. Het concept kan gebruikt worden voor vooroverleg. De bevindingen van de beoordelende instantie worden op de gebruikelijke wijze (telefoon, brief, e-mail) kenbaar gemaakt. Een bedrijf kan zoveel concepten indienen als zij wil. Er wordt slechts één versie bewaard, de meest recente.

De historische gegevens kloppen niet

Als u tijdens de invoer van het e-MJV constateert dat er onjuistheden voorkomen in uw historische data (voorgaande verslagjaren), geef dit dan niet aan in een aanvullend document of de toelichting, maar maak gebruik van het mutatieformulier dat u kunt downloaden op deze website.

Het e-MJV geeft aan dat er geen verslaggegevens zijn gevonden 

Als u een beoordelende instantie bent, is het mogelijk dat de zoekterm (o.a. bedrijfsnummer, bedrijfsnaam en/of verslagjaar of combinatie) niet voorkomt in de database of het aantal resultaten te groot is om weer te geven. U heeft de volgende opties om de zoekopdracht aan te passen/te specificeren:

  • Probeer bij zoeken op bedrijfsnaam te zoeken met de bedrijfsnaam of een deel van de naam tussen %-tekens.
  • Zoek uitsluitend op bedrijfsnummer of op bedrijfsnummer in combinatie met verslagjaar.

Een andere oorzaak van ontbrekende verslaggegevens is het ontbreken van de juiste koppeling met de modules van het bedrijf. Neem in dat geval contact op met de e-MJV-helpdesk.

Het is daarnaast mogelijk dat er nog geen gegevens door 'uw' bedrijven zijn ingediend. In dat geval staan er nog geen formulieren klaar om te openen en de links naar de verslagen zijn grijs. Via Toon voortgang op de besloten website van het e-MJV kunt u (per module) zien wat de voortgang van de verslaglegging door bedrijven is.

Als u een bedrijf bent, kan deze situatie alleen voorkomen als er een technische oorzaak aan ten grondslag zou liggen. Neem in dat geval contact op met de e-MJV-helpdesk.

Wat is de betekenis van de kolommen Status en Openstaande modules in het formulierkeuzescherm?

Aan de status is te zien of een module nog ingediend of beoordeeld moet worden. Op het formulierkeuzescherm wordt de laagste status van de modules in de database getoond.

  • De status Gereed voor invoer betekent dat tenminste één module nog moet worden ingediend.
  • De status Definitief ingevoerd betekent dat alle modules in elk geval zijn ingediend. Dit zegt nog niets over de beoordeling.
  • De status Aanvulling gevraagd betekent dat alle modules zijn beoordeeld en er tenminste aanvulling is gevraagd.
  • De status Geaccepteerd of Niet geaccepteerd betekent dat de beoordeling van alle modules is afgerond.

In de kolom Openstaande modules wordt het aantal openstaande modules weergegeven voor de desbetreffende gebruiker (bedrijf, adviseur of beoordelende instantie). Dit zijn de modules die de gebruiker nog moet indienen of beoordelen.

Waarom kan ik als beoordelende instantie een verslag niet openen en is de bijbehorende link grijs, terwijl het verslag wel in de lijst voorkomt?

Als beoordelende instantie ziet u op het formulierkeuzescherm welke bedrijven een e-MJV-rapportage hebben ingediend en welke (nog) niet. In het laatste geval staan er nog geen verslagformulieren klaar om te openen. De links naar de desbetreffende verslagen zijn dan grijs en de verslagen kunnen niet worden geopend. Via Toon procesvoortgang op de besloten website van het e-MJV kunt u wel per module zien wat de voortgang is van de verslaglegging door bedrijven.

Het openen van een export van gegevens in het e-MJV geeft een foutmelding over de bestandsindeling en een mogelijke beschadiging. Kan het bestand desondanks worden geopend?

Bij het openen van een export van gegevens kan de volgende foutmelding/waarschuwing verschijnen: ' De bestandsindeling en -extensie van [Bestand] komen niet overeen. Het bestand is mogelijk beschadigd of niet veilig. Open het bestand alleen als u de bron vertrouwt. Wilt u het bestand toch openen?'. Ondanks deze melding kunt u het bestand toch openen. Dit heeft geen gevolgen voor de veiligheid of stabiliteit van uw systeem.